อาควาไซเคิล

อาควาไซเคิล

ระบบ SBR เป็นระบบดัดแปลงจากระบบตะกอนเร่ง (AS) ชนิดหนึ่ง โดยรวมขั้นตอนการบำบัดไว้ในถังเพียงใบเดียว aquacycleระบบ SBR เป็นระบบบำบัดที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในความสามารถกำจัดความสกปรกและสารอาหารออกจากน้ำเสีย ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องมีถังตกตะกอนสุดท้ายแยกต่างหาก การทำงานระบบจะเกี่ยวข้องกับการเติมน้ำ และดึงน้ำออกจากระบบ ซึ่งมีการทำงานเป็นรอบๆ ทั้งนี้คุณสมบัติที่ดีต่างๆเหล่านี้ได้ถูกออกแบบรวมไว้ในระบบ AquaCycle™ โดยให้น้ำเสียเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยการควบคุมระบบทำงานแบบรอบวงจรสลับเวียนกันในถังปฏิกิริยาหลายใบ

 

 

 

 

Download (PDF, 375KB)

Posted in Uncategorized