โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำใช้ ในโครงการก่อสร้างโรงงานเอทานอล ของ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำใช้ ในโครงการก่อสร้างโรงงานเอทานอล ของ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

เจ้าของงาน : บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัดsapthipwtp

สถานที่ตั้ง : ถนนสุระนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด : จัดหา ติดตั้ง ทดสอบเดินระบบผลิตน้ำประปา และระบบผลิตน้ำ Softener

ระยะเวลาโครงการ : 11 เดือน

วันสิ้นสุดสัญญาของโครงการ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

มูลค่าโครงการ : 32.2 ล้านบาทsapthipwtp1

บริษัท อาควาไทย จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบงานในส่วนจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ เดินระบบผลิตน้ำประปาขนาด 250 ลบ.ม./ชม. และระบบผลิตน้ำ Softener ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำดิบ, ถังตกตะกอน, ถังกรอง GAC, ถังน้ำใสขนาด 3000 ลบ.ม. และถังน้ำอ่อนขนาด 600 ลบ.ม.

  • ระบบควบคุมการทำงานของกระบวนการผลิตเป็นแบบอัตโนมัติ/บังคับกดปุ่มในพื้นที่
  • ระบบระบายตะกอน แบบอัตโนมัติ ระบายด้วยระบบแรงโน้มถ่วง
  • ระบบล้างสารกรอง แบบอัตโนมัติ ใช้น้ำจากถังน้ำใส หรือโดยแรงโน้มถ่วง (จากถังสูง)
Posted in Uncategorized