โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำป่าสัก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำ ของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำป่าสัก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำ ของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

เจ้าของงาน : บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัดsapthippumpstation

สถานที่ตั้ง : ถนนสุระนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด : ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำดิบ จัดหาติดตั้ง และทดสอบ เครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า แสงสว่างและระบบควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำ จากแม่น้ำป่าสัก

ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน

วันสิ้นสุดสัญญาของโครงการ : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

มูลค่าโครงการ : 6.49 ล้านบาทsapthippumpstation2

บริษัท อาควาไทย จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบงานการก่อสร้างสถาบีสูบน้ำดิบ จัดหา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำดิบ

  • จัดหาและประกอบติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบ 180 ลบ.ม ต่อชั่วโมง ที่ Total Dynamic Head 31 เมตร จำนวน 3 ชุด
  • งานวางท่อเหล็กขนาด 400 มม. ลงแม่น้ำป่าสัก พร้อมท่อปลอกขนาด 600 มม. ความยาวประมาณ 120 เมตร
  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  • ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ
  • ระบบป้องกันน้ำท่วมสถานี
Posted in Uncategorized