โครงการก่อสร้างและออกแบบโรงงาน Precipitated Calcium Carbonate (PCC)

โครงการก่อสร้างและออกแบบโรงงาน Precipitated Calcium Carbonate (PCC)

Client: บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรรัลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (SMT) และ สเปเชียลลิตี้ มิเนอรรัลล์ อิงค์ (SMI)precipitated calcium carbonate pcc plant

Location: จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

Features:

ออกแบบและก่อสร้างโรงงานรวมถึงระบบผลิต เครื่องกล งานไฟฟ้า ห้องควบคุมและงานติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ของโรงงาน

Completion Date: 16 ตุลาคม 2550 จนถึง 15 พฤษภาคม 2551

Contract Value:  มูลค่า 78.6 ล้านบาท รวมงานเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 88.4 ล้านบาท

บริษัท อาควาไทย ได้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัทสยาม-ซีเมนต์กรุ๊ป สำหรับผลิตเยื่อกระดาษ ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้น และเข้มงวดของวิศวกรและที่ปรึกษาประจำโรงงาน

ขอบเขตของงานประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

 • อาคารโรงาน 2 หลัง รวมพื้นที่ใช้สอย 2,242 ตร.ม.
 • จัดหาและติดตั้งถังเหล็กสำหรับ
  • ถัง Carbonatro ขนาด 15,000 แกลลอน
  • ถัง Slake hold ขนาด 25,000 แกลลอน
  • ถัง Pre-screen ขนาด 35,000 แกลลอน
  • ถัง Screen slake hold ขนาด 1,000 แกลลอน
  • ที่เก็บปูนขาว ขนาด 300 ตัน
  • เครื่องกำจัดควัน
  • แท่นรับเครื่อง
 • จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2,000 กิโลโวลต์, ตู้ควบคุม พร้อมงานเดินสายไฟ
 • แสงสว่างและ HVAC
 • สัญญาณเตือนภัย และ ระบบดับเพลิง
 • หัวจ่ายน้ำ 10 สถานี
 • ระบบสุขาภิบาล และระบบท่อภายใน
 • ระบบงานท่อสำหรับขนส่งปูนขาวระยะทาง 1,200 เมตร
 • อุปกรณ์ของเครื่องจักรเป็นการจัดหาโดยเจ้าของงาน
 • อุปกรณ์งานไฟฟ้า และ ระบบควบคุม เจ้าของงานเป็นผู้จัดหา
Posted in Uncategorized