โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของงาน : เทศบาลนครนครสวรรค์ , กิจการร่วมค้า เอสจี-บีเอ็ม , ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ (ผู้รับเหมาหลัก)nakornsawanwwtp

สถานที่ตั้ง : ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียด : เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 36,000 ลบ.ม.ต่อวันแบบ MSBR พร้อมระบบเครื่องดักขยะอัตโนมัติสถานีสูบน้ำเสีย ระบบรีดตะกอนแบบสายพาน และระบบเครื่องกรองแบบ DISK FILTER เพื่อนำน้ำกลับมาใช้อีก

เงื่อนไขในการทำงาน : จัดการและหาแนวทางที่เหมาะสม ให้ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อาทิเช่น ผลกระทบด้านเสียง และกลิ่นที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาโครงการ :3 ปีสำหรับสัญญาหลัก งานในส่วนอาควาไทย เป็นระยะเวลาประมาณ   15 เดือนnakornsawanwwtp2

วันสิ้นสุดสัญญาของโครงการ : 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551

มูลค่าโครงการ : 105 ล้านบาท

เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   ซึ่งถือเป็นเจ้าของโครงการ มีความประสงค์จะก่อสร้างระบบรวบรวม

และระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 36,000 ลบ.ม. ต่อวัน แบบ MSBR โดยมีกิจการร่วมค้า เอสจี-บีเอ็ม เป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างทั้งหมด โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์เป็นผู้รับเหมาหลัก และรับผิดชอบในส่วนการก่อสร้างระบบรวบรวม และงานโยธาของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับทางบริษัท อาควาไทย จำกัดเป็นผู้รับเหมาช่วงรับผิดชอบงานในส่วนจัดจ้างเหมางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ เดินเครื่องอุปกรณ์ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และควบคุมของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ระบบเครื่องดักขยะอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำเสีย (Automatic Coarse and Fine Climber Screen) ขนาดกว้าง 2.0 สูง 8.65 เมตร
  • ระบบเครื่องกำจัดกรวดทราย (Vortex Grit Removal System)
  • ระบบบำบัดทางชีวภาพ แบบ MSBR จำนวน 2 บ่อ แต่ละบ่อประกอบไปด้วย 7 ช่อง พร้อมเครื่องกวนน้ำ เครื่องจ่ายอากาศ ท่ออากาศ หัวจ่ายอากาศพร้อมระบบยก เครื่องสูบตะกอนส่วนเกินและeffluent decanter
  • ระบบกำจัดตะกอนประกอบด้วยเครื่องรีดตะกอน (Belt Filter Press) และระบบเตรียม และจ่ายสารโพลิเมอร์ จำนวน 2 ชุด
  • ระบบเครื่องกรองแบบ Disk Filter (Tertiary Filter System ) ขนาด 600 ลบม. ต่อวัน
  • ระบบไฟฟ้า ควบคุม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
Posted in Uncategorized