ติดต่อ

บริษัท อาควาไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2034/54 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 11
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-716-1769-72 ต่อ 400
Fax 02-716-0296

Email : aqtcenter@aquathai.co.th