โครงการ ก่อสร้าง, จัดหา, ติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบ และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง, องค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) กรุงเทพมหานคร

โครงการ ก่อสร้าง, จัดหา, ติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบ และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง, องค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) กรุงเทพมหานคร

Client: คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเซียและแปซิฟิค (UNESCAP) หน่วยงานหนึ่งในองค์การสหประชาชาติunescapwwtp

Location: ถนนราชดำเนินนอก , กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Highlight of Features:

ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของอาคารองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร. โดยปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมให้มีกำลังการบำบัดน้ำเสีย เป็น 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยระหว่างการดำเนินการ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเซียและแปซิฟิค องค์การสหประชาชาติ (UNESCAP)

Challenges and Solution:

วิธีการและขั้นตอนการก่อสร้างเป็นปัจจัยในการก่อสร้างเนื่องจากว่า ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างนั้น ต้องไม่กระทบต่อการบำบัดน้ำเสียเดิม

Construction time: 7 เดือน รวมทดสอบระบบ

Completion Date: กันยายน 2551

Contract Value : 7.46 ล้านบาท

บริษัท อาควาไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกโดยการนำเสนอขั้นตอนการทำงานในระหว่างการก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการบำบัดน้ำเสียเดิม ตรงตามความต้องการของลูกค้า (UNESCAP) โดย ขอบเขตการทำงาน คือ ก่อสร้าง, จัดหา, ติดตั้ง พร้อมทั้งทดสอบระบบ เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางขององค์การสหประชาชาติ (UNESCAP):

  • งานรื้อถอนและขนย้าย
  • งานก่อสร้างบ่อดักไขมันและบ่อสูบน้ำเสีย
  • งานวางท่อรวบรวมน้ำเสีย
  • งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ทดแทนระบบ RBC เดิม
  • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
  • ระบบควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน
  • งานไฟฟ้า, ระบบควบคุม และงานอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • งานทดสอบระบบและเดินเครื่อง ระบบบำบัดน้ำเสีย
Posted in Uncategorized